La sèrie consta de nou retrats basats en la deformació, no caricaturesca, dels trets de la cara. Són retrats realistes, tot i que no naturalistes. El format ovalat respon a una "modernització" i reinterpretació dels antics medallons de siluetes del segle XVIII. Són retrats contemporanis fets a la manera antiga.


Serigrafia directa i pintura damunt fusta
Pintura acrílica en paper cuixé 300 gr. i fusta
9 estampes, 22 x 16 x 2 cm.; 1 pintura, 146 x 100 x 2 cm.
2007