Homenatge a La Mala Rodríguez prenent com a base una frase de la seva cançó "En la hoguera".
Feltre cosit
170 x 240 cm.
2012