Fotolitografia i transfers.
7 làmines 30 x 40 cm. en carpeta de cartró rígid, 32 x 42 cm.
4 exemplars
2009.