- Abstine et sustine -

"Estic escoltant les cadenes forjades per la ment". William BlakeSovint la tradició ha fet del cos femení dipositari de la ‘Bellesa’, encara que per això hagi estat necessari violentar-lo i mortificar-lo: “per a lluir s’ha de patir”. Sota la màxima dels estoics “abstine et sustine” -abstén-te i suporta- l’obra vol ser una metàfora visual d’aquest culte al cos.


Escultura
Planxes de fotolitografia
Corsé-cinturó-lliga, 60 x 30 x 20 cm
Llibre, 16 x 12 x 6,5 cm. Edició única
2009