Vista instal·lació  

Vista instal·lació  

Coixí-Llibre tancat  

Coixí-Llibre abierto  

Coixí i Llibre  

Coixí  

Coixí  

Coixí