Planchas de fotolitografía
60 x 30 x 20 cm
Ejemplar único
2009
Corsé - Vista lateral  

Corsé-Lliga-Cinturó de Castedat  

Corsé - Vista frontal  

Corsé - Detall  

Corsé - Lliga - Cinturó / Vista Posterior  

Corsé - Vista superior  

Corsé - Vista posterior  

Corsé - Interior  

Cinturó de Castedat  

Cinturó - Detall  

Cinturó - Detall  

Cinturó - Interior  

Lliga  

Lliga  

Lliga - Detall  

Lliga